حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

کره گیر چیست
برای پاسخ کره گیر چیست بایست گفت به دستگاهی گفته می شود که با استفاده از نیروی گریز از مرکز چربی موجود در ماست یا شیر را میگیرد.
مدیر کل

متن سربرگ خود را وارد کنید.