حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

آموزش نطفه سنجی

سیر تا پیاز نطفه سنجی
نطفه سنجی یا نوربینی از تخم های نطفه دار از اقدامات بسیار مهمی است که برای افزایش راندمان جوجه کشی انجام می گیرد. افراد حرفه ای برای افزایش راندمان جوجه کشی ...
کامران گل محمدپور آذر

متن سربرگ خود را وارد کنید.