حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

آموزش کوتاه کردن منقار کاسکو

کوتاه کردن منقار پرندگان (1)
چند روش مهم برای کوتاه کردن منقار پرندگان روش کوتاه کردن نوک یا منقار پرندگان آنقدر ریزه کاری و متخصص بودن احتیاج دارد که هر کسی قادر به یاد گیری آن نیست. هر عضوی از بدنِ حیوانات که به نوعی ...
علی حسینی

متن سربرگ خود را وارد کنید.