حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

استفاده از یخ حبه ای

7 کاربرد مناسب برای یخ های حبه ای
7 کاربرد مناسب برای یخ های حبه ای : در سال 1844 یک پزشک آمریکایی به نام جان گوری یک سیستم خنک کننده مبتنی بر هوا را برای درمان بیماران تب زردی خود ساخت.
مدیر کل

متن سربرگ خود را وارد کنید.