حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دستگاه جوجه کشی ایزی باتور

بررسی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 2
بررسی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 2 : نقد و امروزه با پیشرفت تکنولوژی و جایگزین شدن هوش مصنوعی دستگاه های جوجه کشی کاربرد بیشتری برای جوجه کشی به صورت مصنوعی را دارند. زیرا دیگر به پرنده مادر نیازی نداریم. ...
مدیر کل

متن سربرگ خود را وارد کنید.