حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

زمان جوجه کشی مرغ

مدت زمان جوجه کشی از پرندگان مختلف
مدت زمان جوجه کشی دمای کلی مورد پذیرش برای جوجه کشی از تخم نطفه دار اکثر پرندگان بین 37.5  درجه سانتی گراد تا 37.8 درجه سانتی گراد می باشد
مدیر کل

متن سربرگ خود را وارد کنید.