حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

سنسور

اهمیت سنسور در دستگاه جوجه‌کشی
اهمیت سنسور در دستگاه جوجه‌کشی : دما و رطوبت باید به نحو مطلوبی توسط دستگاه جوجه‌کشی تنظیم شوند وگرنه فرایند جوجه‌کشی موفق نخواهد بود.
کامران گل محمدپور آذر

متن سربرگ خود را وارد کنید.