حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

محیط دستگاه جوجه کشی

۵ ویژگی شرایط مکان دستگاه جوجه کشی
شرایط مکان دستگاه جوجه کشی : جوجه کشی موفق از تخم های نطفه دار، نیازمند تامین عوامل موثر در جوجه کشی به نحو مناسب و قابل قبول است. این عوامل شامل چهار ...
مدیر کل

متن سربرگ خود را وارد کنید.