حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

مقالات سرمایشی

یخ-خشک
یخ خشک چیست و چه کاربردی دارد؟ یخ خشک یک ماده جامد بوده ولی در به عیچ عنوان رطوبتی ندارد. یخ عادی در هنگام ذوب شدن به آب تبدیل میشود ولی یخ خشک در هنگام ذوب به بخار تبدیل میشود. ...
علی حسینی

متن سربرگ خود را وارد کنید.