حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

نطفه سنجی در جوجه کشی

نطفه سنجی
نطفه سنجی یا نوربینی از تخم های نطفه دار از اقدامات بسیار مهمی است که برای افزایش راندمان جوجه کشی انجام می گیرد. افراد حرفه ای برای افزایش راندمان جوجه کشی ...
کامران گل محمدپور آذر

متن سربرگ خود را وارد کنید.