حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کبک ماده

تشخیص جنسیت کبک نر و ماده
یک کبک دار باید با اصول تشخیص جنسیت کبک نر و ماده به طور کامل آشنا باشد ، ندانستن این موضوع می توان خسارات بالایی را در پی داشته باشید.
مدیر کل

متن سربرگ خود را وارد کنید.