نمایش 1–50 از 76 نتیجه

دستگاه شیردوش بز دو واحد

18,800,000 تومان22,000,000 تومان
خرید و توضیحات

شیردوش گوسفند دو واحد

19,000,000 تومان22,200,000 تومان
خرید و توضیحات

شیردوش دستی گوسفند

2,500,000 تومان
خرید و توضیحات

دستگاه هموژنایزر 200 لیتری

199,800,000 تومان219,800,000 تومان
خرید و توضیحات

دستگاه هموژنایزر 500 لیتری

229,800,000 تومان249,800,000 تومان
خرید و توضیحات

شیردوش گاو

17,600,000 تومان18,600,000 تومان
خرید و توضیحات

دستگاه شیردوش گوسفند

18,000,000 تومان21,500,000 تومان
خرید و توضیحات

دستگاه شیردوش بز یک واحد

18,000,000 تومان21,500,000 تومان
خرید و توضیحات

دستگاه شیردوش گاو دو واحد

19,100,000 تومان19,800,000 تومان
خرید و توضیحات

شیردوش دستی گاو و گوسفند

2,500,000 تومان2,700,000 تومان
خرید و توضیحات

شیردوش بز چهار واحد

20,000,000 تومان24,500,000 تومان
خرید و توضیحات

گوسفند دوش 4 واحدی

19,800,000 تومان24,300,000 تومان
خرید و توضیحات

دستگاه شیردوش گاو 4 واحد

47,000,000 تومان49,000,000 تومان
خرید و توضیحات

شیرسردکن 100 لیتری

34,300,000 تومان
خرید و توضیحات

شیرسردکن 200 لیتری

41,800,000 تومان
خرید و توضیحات

پروسس تانک 100 لیتری

36,800,000 تومان
خرید و توضیحات

پروسس تانک 500 لیتری

77,800,000 تومان
خرید و توضیحات

پروسس تانک 1000 لیتری

98,800,000 تومان
خرید و توضیحات

کره گیر بالازن 5 لیتری

1,000,000 تومان1,750,000 تومان
خرید و توضیحات

کره گیر بالازن 7 لیتری

1,050,000 تومان1,980,000 تومان
خرید و توضیحات

کره گیر بالازن 13 لیتری

1,100,000 تومان2,100,000 تومان
خرید و توضیحات

کره گیر بالا زن 20 لیتری

1,100,000 تومان2,100,000 تومان
خرید و توضیحات

خامه گیر برقی 140 لیتری

18,800,000 تومان
خرید و توضیحات

خامه گیر صنعتی 180 لیتری

26,300,000 تومان
خرید و توضیحات