در حال نمایش 7 نتیجه

یخساز حبه ای 80 کیلویی صنعتی

85,000,000 تومان
خرید و توضیحات

یخساز حبه ای 120 کیلویی صنعتی

110,000,000 تومان
خرید و توضیحات

یخساز حبه ای 200 کیلویی صنعتی

140,000,000 تومان
خرید و توضیحات

یخساز حبه ای صنعتی 250 کیلویی

150,000,000 تومان
خرید و توضیحات

یخساز حبه ای 300 کیلویی صنعتی

165,000,000 تومان
خرید و توضیحات

یخساز حبه ای 400 کیلویی صنعتی

225,000,000 تومان
خرید و توضیحات

یخساز صنعتی 500 کیلویی

250,000,000 تومان
خرید و توضیحات